OTTO’s voetbal-volley                     

 

HOE WORDT HET SPEL GESPEELD: 

  1 – Het spel kan gespeeld worden vanaf  1 tegen 1  t/m teams van  4 tegen 4 .

  2 – Het spel begint met een volleytrap van achter de eigen achterlijn.  

  3 – De beginschop moet direct over het net in het speelveld van de
       
tegenpartij geplaatst worden.
 

  4 – Alleen de partij die de service (beginschop) speelt kan tijdens het spel punten
       scoren.
 

  5 – Per servicebeurt kunnen 1 of  2 punten worden gescoord, door
        respectievelijk met de voet of met het hoofd te scoren.
 

  6 – beginschop/service gaat over naar de tegenpartij ,wanneer de partij die de
       service

  
           -         de bal in het net speelt.
            -        
de bal buiten de lijnen van het vak van de tegenpartij wordt gespeeld.
            -        
teveel balcontacten heeft.
            -        
de bal opzettelijk met de hand/arm speelt. 

  7 – de partij die aan service is kan punten scoren als:
            -        
als de bal de grond raakt binnen het speelvak van de tegenpartij
            -        
als de tegenpartij teveel balcontacten heeft.
            -        
als de tegenpartij de bal speelt op de grond buiten de speelvakken.
            -        
tegenpartij de bal opzettelijk met de hand/arm speelt.  

  8 – De ontvangende partij kan het recht van de beginschop terughalen door:
            -         dat de bal de grond raakt in het speelveld van de tegenpartij.
  
         -         dat de tegenpartij de bal buiten de lijnen van het speelveld speelt
  
         -         een fouten balbehandeling van de tegenpartij (zie behalen van een score). 

  9 – Een set is gewonnen wanneer 10 punten gehaald zijn, waarbij het verschil
        in score minimaal
2 punten moet bedragen. 2 punten is bereikt.

10 – De wedstrijd eindigt bij 2 gewonnen sets. Na iedere gespeelde set wordt
        van speelveld gewisseld .