Geachte jeugd- bestuursleden/commissieleden/trainers

De oefentijd van balvaardigheden bij de trainingen van de club, die de jeugdspeler heeft , is tekort om de vaardigheden goed eigen te maken. Daarom is het een must voor de voetballer in spé om buiten de club regelmatig met de bal bezig te zijn. Vroeger werd dit leerproces opgedaan bij het ‘straatvoetbal’, maar daar de jeugd meerdere keuzes hebben om hun vrije tijd te besteden wordt er nog maar weinig tijd besteed aan het balletje trappen bij huis. Ook ontbreekt vaak de gelegenheid hiervoor, daar er in vele gevallen in de eigen omgeving vaak de ruimte beperkt is voor een partijtje voetbal.  Als voetbalclub heb je als doelstelling om elke jeugdvoetballer zoveel mogelijk de kans en gelegenheid te geven op ieder nivo zich in het voetballen te ontplooien. Zo ook kan de club de jeugdleden stimuleren om het eigen maken van de voetbalvaardigheden thuis te oefenen.

Middels deze website willen wij het voetbal plezier onder de jeugd aan wakkeren, zodat de jeugdspelers meer en beter gaan voetballen. Vooral jeugdspel(st)ers van  8 t/m 12  jaar dienen de voetbalvaardigheden regelmatig te oefenen, zodat ze met de aangeleerde vaardigheden niet alleen beter, maar ook met meer plezier gaan voetballen. Van deze site is een z.g.n.  OTTO-boekje samengesteld, waarin alle oefeningen met (meer) uitleg zijn weergegeven.

De mogelijkheid om het thuis oefenen te stimuleren van uit de club is om het OTTO-boekje onder de jeugdleden van (7)8 t/m 12 jaar te verspreiden en de oefeningen te promoten in het clubblad en bij de jeugdtrainingen zoals; 

-         z.g.n. rode draad oefeningen bij de jeugdtrainingen.

-         aanvullende oefenstof voor de (vrijwillige)jeugdtrainer.

-         wekelijkse opdrachten mee geven om thuis te oefenen.

-    wekelijks een OTTO training geven bij de club. 

-         kopij plaatsen in het clubblad om het thuis oefenen te stimuleren.

-    via het clubblad een OTTO oefening van de week houden.

-         OTTO (mid)dagen organiseren in vakantie waar de OTTO onderdelen worden getraind

  P.S. tevens is het boekje geschikt als promotieblad voor nieuwe jeugdleden.

        OTTO boekjes bestellen !   

 

                                                                            Met vriendelijk sportgroeten,                                                                                                                                           Gerard v.d.Park.              

                                                                          OTTO-HOME