POSITIE (PLAATS) WISSELINGEN IN AANVALLEND OPZICHT