OTTO's - PASSEERBEWEGING (3)

Je wacht tot de tegenstander in de buurt is, je doet alsof je et de bal aan de voet rechtdoor loopt, maar op het laatste moment kap je de bal voor je lichaam langs en neem je de bal met de buitenkantvoet van het andere been mee in de andere richting !