OTTO's - PASSEERBEWEGING (2)

Stel dat de verdediger toch blijft staan bij je passeerbeweging, dan moet je duidelijker doen ' alsof ' je wil ' kappen ' mocht hij toch in de richting van de kapbeweging meedraaien, moet je proberen plotseling de bal met de buitenkantvoet in andere richting mee te nemen !