OTTO's - SCHIJNTRAP

DOE ALSOF je de bal gaat trappen, maar kap de bal of stift de bal !